Pokusy HTML

Alternativní kaskádové styly [1/154]
Násobné třídy [1/156]
Příklady různého kódování :   utf-8   windows-1250   ISO Latin 2     utf-8(php)   windows-1250(php)   ISO Latin 2(php)


Literatura

  1. Petr Staníček : Kompletní průvodce CSS - kaskádové styly