"; echo "window.close();"; echo ""; } ?> Autentifikace uživatele

Autentifikace

Přístup k některým stránkám je umožněn pouze autentifikovaným uživatelům.
Zadejte jméno Vašeho konta a internetové heslo.
Pozor : rozlišujte velikost písmen !
(jméno pište malými písmeny)
Jméno :
Heslo :
       
"; ?> "; $f = FOpen("/etc/squid/passwd","r"); if (!$f) { echo "CHYBA - nelze otevřít soubor hesel!

"; echo "Oznamte, prosím, tuto chybu správci sítě.
"; echo "Tlačítkem \"Konec\" uzavřete okno."; exit; } $i=0; $pwd=""; while ($radek = FGetS($f,96)) { $i++; if ($radek=="") continue; if ($radek[0]=="#") continue; if ($radek[0]=="[") continue; $p = StrPos($radek,":"); $jmeno = SubStr($radek,0,$p); if ($jmeno != $Jmeno) continue; $pwd = SubStr($radek,$p+1,15); $p = StrPos($pwd,":"); if ($p <= 1) { // neni nastaveno heslo echo "POZOR nemáte nastavené internetové heslo !
"; echo "Autentifikace nemůže být dokončena."; exit; } } FClose($f); if (! $pwd) { echo "CHYBA - Internetové konto neexistuje!

"; echo "Zkontrolujte, zda jste napsali jméno bez překlepu."; echo " (musí být napsáno malými písmeny)
"; echo "Pokud si nevíte rady, kontaktujte správce sítě.
"; echo "Tlačítkem \"Konec\" uzavřete okno."; exit; } if ($pwd[0]=="*") { $pwd = SubStr($pwd,1,13); // neni pristup mimo skolu $Out = 0; } else { $pwd = Substr($pwd,0,13); $Out = 1; } $Pwd = Crypt($Heslo,SubStr($pwd,0,2)); if ($pwd != $Pwd): ?> CHYBA - neplatné heslo!

Asi jste se při zápisu hesla překlepli.
Zkuste heslo vyplnit znovu.
Pokud si nevíte rady, kontaktujte správce sítě.
Tlačítkem "Konec" uzavřete okno. O.K.

Dokončete registraci stisknutím tlačítka "Potvrdit"