Šifrovací funkce

Funkce Crypt();
"; echo "\$Crypt(\"tralala\",\"tr\")=".Crypt("tralala","tr")."
"; echo "\$Crypt(\"tralala\",\"Fg\")=".Crypt("tralala","Fg")."
"; echo "\$Crypt(\"houska\",\"e.\")=".Crypt("houska","e.")."
"; echo "\$Crypt(\"jahoda\",\"jQ\")=".Crypt("jahoda","jQ")."
"; ?>