Formuláře V. (HTML 4)

"; ?>
Zavolej sám sebe

Toto tlačítko pouze vyvolá událost, kterou lze ošetřit JavaScriptem.