PHP konstanty, proměnné, funkce

"; echo "browser: $browser->version
"; echo "PHP_OS = ". PHP_OS ."
"; echo "PHP_VERSION = ". PHP_VERSION ."
"; echo "\$HTTP_USER_AGENT = $HTTP_USER_AGENT
"; echo "\$PHP_SELF = $PHP_SELF
"; echo "\$REMOTE_ADDR = $REMOTE_ADDR
"; echo "\$REMOTE_HOST = $REMOTE_HOST
"; echo "\$SCRIPT_FILENAME = $SCRIPT_FILENAME
"; echo "\$SCRIPT_NAME = $SCRIPT_NAME
"; echo "\$SERVER_NAME = $SERVER_NAME
"; echo "\$SERVER_PORT = $SERVER_PORT
"; echo "\$SERVER_PROTOCOL = $SERVER_PROTOCOL
"; echo "\$SERVER_SOFTWARE = $SERVER_SOFTWARE
"; echo "__FILE__ = ". __FILE__ ."
"; echo "__LINE__ = ". __LINE__ ."

"; echo "\$PHP_AUTH_USER = $PHP_AUTH_USER
"; //echo "\$PHP_AUTH_PW = $PHP_AUTH_PW
"; echo "\$PHP_AUTH_TYPE = $PHP_AUTH_TYPE

"; echo "GetMyInode() = ". GetMyInode() ."
"; echo "GetMyPID() = ". GetMyPID() ."
"; echo "GetMyUID() = ". GetMyUID() ."
"; echo "Get_Current_User() = ". Get_Current_User() ."
"; ?>