Konstanty, proměnné, typy

define(Max,120) definuje konstantu.
"; echo "Existenci konstanty lze ověřit funkcí defined(\"Max\")
"; echo "konstanty se používají bez uvozujícího znaku \$
"; define(Max,120); $konst="Max"; if (defined("$konst")) echo "konstanta $konst je definovana
"; else echo "konstanta $konst není definována
"; $konst="Min"; if (defined("$konst")) echo "konstanta $konst je definovana

"; else echo "konstanta $konst není definována

"; $a = 10; $b = 010; $c = 0xFF; $x = 1.23; $y = 4.67e4; $z = 3e-6; $s = "Znakový řetězec"; echo "Proměnné typu integer : \$a=$a, \$b=$b, \$c=$c
"; echo "Proměnné typu double : \$x=$x, \$y=$y, \$z=$z
"; echo "Proměnná typu string : \$s=$s

"; echo "Řetězec je uzavřen v uvozovkách \"xxx\" nebo v apostrofech 'xxx'
"; echo "může obsahovat speciální znaky \" \\ \$ \301 \x41
"; echo "ale substituce se provedou jen v uvozovkach
"; echo 'Tento řetězec je v apostrofech ... $x, \", \x41, \301

'; echo "Na jednotlivé znaky řetězce se odkážu \$s[0]=$s[0] \$s[1]=$s[1] \$s[2]=$s[2] \$s[20]=$s[20]

"; echo "Typ logická hodnota neexistuje,
"; echo " true .... nenulové - i záporné - číslo, nenulový řetězec
"; echo " false ... nula, \"\", \"0\"
"; $yyy = $xxx; echo "Vypisuji neinicializované proměnné : $xxx $yyy
"; ?>