"; echo "window.close();"; echo ""; } ?> Autentizace uživatele Přístup k některým stránkám je umožněn pouze autentizovaným uživatelům

"; } //Uvod() //---------------------------------------------------- function ZobrazFormular($x,$y) { ?>
Jméno :
Heslo :
       
"; if ($y=="heslo") echo "document.Form01.Heslo.focus()"; else echo "document.Form01.Jmeno.focus()"; echo "
"; } //ZobrazFormular() //---------------------------------------------------- ?>

Autentizace

"; echo "Jmeno = $Jmeno
"; if (! $Odeslano): Uvod(); ZobrazFormular(); // promenne $Jmeno, $Heslo, $Pwd jsou hodnoty od uzivatele // promenne $jmeno, $pwd jsou hodnoty ziskane ze souboru else: // t.j. $Odeslano==true if ($Jmeno==""): echo "Jméno musí být vyplněno !

"; ZobrazFormular(); exit; endif; // $Jmeno=="" echo "Registrace uživatele $Jmeno . . .

"; $f = FOpen("/etc/squid/passwd","r"); if (!$f):?> CHYBA - nelze otevřít soubor hesel!

Oznamte, prosím, tuto chybu správci sítě

POZOR nemáte nastavené internetové heslo !
Autentizace nemůže být dokončena.
CHYBA - Internetové konto neexistuje!

CHYBA - neplatné heslo!

O.K.

Dokončete registraci stisknutím tlačítka "Potvrdit"