"; $CelkemFotek = 0; $jm[0] = "!!!_Pole_se_jmeny_souboru"; // od v.2.01 while ( $s = ReadDir($x) ) { if ($s == ".") continue; if ($s == "..") continue; $CelkemFotek++; $jm[$CelkemFotek] = $s; // naplneni pole jmeny souboru } CloseDir($x); Sort($jm); $pocetR = 2; // pocet řádků náhledů $pocetS = 5; // počet sloupců náhledů $pocetF = $pocetR * $pocetS; // pocet fotek na strance náhledů $PocetStran = Ceil($CelkemFotek / $pocetF); //zaokrouhleni nahoru $strana = 1; $od = 1; $do = $CelkemFotek; $CisloFotky = 1; } if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST") { // tj. při odeslání formuláře $REZIM = $_POST["REZIM"]; // A=náhledy B=fotka $Dir = $_POST["Dir"]; // relativní cesta (vzhledem k umístění scriptu) k fotkám $Tit = $_POST["Tit"]; // titulek $ScriptDir = $_POST["ScriptDir"]; $HtmlPath = $_POST["HtmlPath"]; // relativni cesta (vzhledem ke kořeni dokumentů) k fotkam $FullPath = $_POST["FullPath"]; // uplna cesta k fotkam $CelkemFotek = $_POST["CelkemFotek"]; $strana = $_POST["strana"]; // aktuální strana náhledů $pocetR = $_POST["pocetR"]; $pocetS = $_POST["pocetS"]; $pocetF = $pocetR * $pocetS; $PocetStran = Ceil($CelkemFotek / $pocetF); //zaokrouhleni nahoru $od = ($strana-1)*$pocetF + 1; $do = Min($CelkemFotek, $od+$pocetF-1); $CisloFotky = $_POST["CisloFotky"]; $jm = $_POST["jm"]; } ?> Fotoalbum <?echo "$Tit";?>
"; ?>

Fotoalbum -

verze
(R)
strana  "; } ?>

\n"; for ($sl=1; $sl<=$pocetS; $sl++) { //echo "cislo=$cislo do=$do\n"; if ($cislo>$do) break; echo "\n"; } // sloupcovy cyklus echo "\n"; } // radkovy cyklus ?>
\n"; echo "$cislo.
\n"; echo ""; echo "\"$jm[$cislo]\""; $cislo++; echo "

Formát stránky fotoalba : x     1):?>       
<?echo $jm[$CisloFotky]?>
\n"; echo "Hodnoty proměnných:\n"; echo "metoda = \"$_SERVER[REQUEST_METHOD]\"\n"; echo "REZIM = \"$REZIM\"\n"; echo "verze = \"$verze\"\n"; echo "datum = \"$datum\"\n"; echo "Dir = \"$Dir\"\n"; echo "Tit = \"$Tit\"\n"; echo "ScriptDir= \"$ScriptDir\"\n"; echo "HtmlPath = \"$HtmlPath\"\n"; echo "FullPath = \"$FullPath\"\n"; echo "pocetR = \"$pocetR\"\n"; echo "pocetS = \"$pocetS\"\n"; echo "strana = \"$strana\"\n"; echo "CelkemFotek = \"$CelkemFotek\"\n"; echo "CisloFotky = \"$CisloFotky\"\n"; echo "jm[0] = \"$jm[0]\"\n"; echo "jm[1] = \"$jm[1]\"\n"; echo "jm[2] = \"$jm[2]\"\n"; echo "jm[3] = \"$jm[3]\"\n"; echo "DOCUMENT_ROOT = \"$_SERVER[DOCUMENT_ROOT]\"\n"; echo "PHP_SELF = \"$_SERVER[PHP_SELF]\"\n"; echo "\n"; */ ?>