Tux

o.s.Linux

materiály určené pro 4.ročníky SPŠE, zaměření IT a 3.ročník VOŠ, zaměření VS

výkladové hodiny - teorie

cvičení

1. charakteristika o.s.Linux přečtěte si český překlad licence GPL
2. základní vlastnosti souborového systému základní souborové nástroje
3. zabezpečení souborů další souborové nástroje
4. shell
5. příkazový řádek
6. substituce/expanze shellu
7. správa procesů nástroje pro správu procesů
8. plánování procesů nástroje pro plánování procesů
9. programování v shellu strukturované příkazy
10. práce s textem nástroje pro zpracování textu
11. regulární výrazy (fh)
12. stream editor sed (fh) sed: praktické příklady
13. programovací jazyk awk (fh)
14. rozhraní cgi (fh, upraveno)
15. národní prostředí v Linuxu (fh)
1. schéma sítě SPŠE konfigurace GRUB a síťových rozhraní, směrování
2. start o.s.Linux na i386 (fh) konfigurace procesu init
3. instalace a správa software
4. správa uživatelů zjišťování časových údajů
5. logování událostí - syslogd konfigurace dhcp serveru
6. zabezpečení lokální sítě konfigurace resolveru (dns klienta)
7. schéma iptables konfigurace httpd,vsftpd,xinetd
8. syntaxe příkazu iptables
9. iptables - specifikace pravidla
10. iptables - cíle (osudy paketů) konfigurace firewallu
11. iptables - connection tracking

odkazy

český překlad licence GNU GPL

Unicode Standard v.5 (pdf - 34 MB)

směrovací tabulka na serveru alpha

projekt GNU's Not Unix

nadace Free Software Foundation

něco o Unicode

wiki: přehled distribucí Linuxu

přehled distribucí Linuxu

sed: několik užitečných řešení

wiki: Linus Torvalds

wiki: Richard Stallman

wiki: Alan Cox

wiki: Andrew Morton

 

různé

V tomto odstavci jsou opravdu zajímavé věci !
Otázky ke zkoušce: PCS - 3.ročník, zimní semestr

dokumenty označené (fh) jsem převzal od kolegy F.Hanzlíka (s jeho laskavým svolením)