Lekce 8 - programování v shellu

příkazy často používané ve scriptu

 echo, read, printf,
 shift, true, : , false
 if, case, while, until, for, select
 test, [ ,
 exit, break, continue, source, .
 # komentář
 #!/bin/bash

spuštění scriptu ./pokus

         právo x    PATH    nový shell
 pokus       +      +       +
 ./pokus      +      -       +
 bash pokus    -      -       +
 bash -v pokus
 bash -x pokus
 source pokus   -      -       -
 . pokus
 

strukturované příkazy

 if podmínka; then příkazy; fi
 if podmínka; then příkazy; else příkazy; fi
 if podmínka; then příkazy; elif podmínka; then příkazy; elif ... ; else příkazy; fi
 case ... (viz.příklad)
 while podmínka; do příkazy; done
 until podmínka; do příkazy; done
 for proměnná in seznam_hodnot; do příkazy; done
 for ((výraz1;výraz2;výraz3)); do příkazy; done

tvorba podmínek

Na pozici podmínky múže být jakýkoliv příkaz. Pokud NK=0, podmínka je splněná.
Program "test" byl napsán speciálně pro vytváření podmínek.