Lekce 6 - správa procesů

proces

plánováni procesů - pravidelné spouštění

/usr/sbin/crond
/etc/crontab, /etc/cron.d/, /var/spool/cron/, /usr/bin/crontab, /etc/cron.allow, /etc/cron.deny

Formát tabulky:  minuta  hodina  den  měsíc  den_v_týdnu  uživatel (pouze v systémové tabulce)  příkaz

5 4 * * * root /usr/local/bin/pokus &> /dev/null 15,45 1-4 1 * * root /usr/bin/testuj */5 22 * * 0 root /usr/sbin/nedelni_zaprah 10 10 * jul,aug mon root /usr/sbin/letni_pondeli

/usr/sbin/anacron
/etc/anacrontab, /var/spool/anacron/

Formát tabulky: perioda[dny]  prodleva_před_spuštěním[min]  job-id  příkaz

plánování procesů - jednorázové spuštění

/usr/sbin/atd
/usr/bin/at,atq,atrm, /var/spool/at/ (fronta úloh), /etc/at.allow, /etc/at.deny

Př.: at 14:35 (příkazy budou načteny ze stdin)