Lekce 3 - start systému

Konfigurace procesu init - soubor /etc/inittab

Úroveň běhu (= runlevel) může mít hodnotu 0 až 6 - viz. komenáře v souboru.
Formát řádků je id:runlevel:akce:proces
Které služby mají nastartovat ... /usr/sbin/ntsysv nebo /sbin/chkconfig

id 1 až 4 znakový identifikátor položky inittab
akce initdefault startovací runlevel, pole proces je ignorováno
 sysinit při zavádění systému - před boot, bootwait
 boot při zavádění systému, pole runlevel je ignorováno
 bootwait    viz. boot + init čeká na dokončení procesu
 wait při vstupu do runlevelu, init čeká na dokončení procesu
 once při vstupu do runlevelu 1x
 respawn proces bude po skončení znovu nastartován (getty)
 powerwait  
 powerfail  
 powerokwait  
 powerfailno  
 ctrlaltdel init obdrží SIGINT
 kbrequest  
 ondemand  
 off nic

Některé služby - jejich konfigurace a spuštění