Lekce 2 - souborový systém

Vlastnosti souborového systému ext2

Adresářová struktura

/bin binární soubory tj. programy ping, ls, mkdir
/boot jádro, soubory zavaděče, ... vmlinuz-x.y.z, grub/grub.conf
/dev bloková a znaková zařízení fd0, hdb2, tty1, null, zero
/etc konfigurační soubory passwd, group, shadow, profile
/home domovské adresáře  
/lib knihovny, moduly, fonty libc.so.6
/lost+foundztracené a opravené soubory po chybách f.s. 
/mediapřípojné body  
/mnt přípojné body  
/opt volitelné součásti (optional)  
/proc virtuální adresář - "okno do jádra"cpuinfo, meminfo
/root domovský adresář správce  
/sbin správcovské programy fdisk, route
/tmp odkládací adresář  
/usr všechno možné, nad nouzovým stavemmc, X11R6/bin/Xorg
/var měnící se soubory (variable) - logy, poštovní schránky, systémové fronty log/messages

Základní souborové nástroje

pwd   ... print working directory - vypiš aktuální adresář
ls    ... list - vypiš obsah adresáře
cd    ... změň aktuální adresář
mkdir ... vytvoř podadresář
rmdir ... smaž podadresář
cat   ... vypiš obsah souboru
cp    ... kopíruj
mv    ... přejmenuj nebo přesuň soubor
rm    ... smaž soubor