Lekce 1 - proč Linux ?

Charakteristika o.s.

Zprovoznění routeru

Závěr - co je třeba umět ?

Doplňte sami . . .