Programování v C - tématický plán

VOŠ a SPŠE Plzeň
Studijní obor: 26-47-M/003 – Informační technologie
Předmět: PRG – programování ( programovací jazyk C )
Ročník: 4.

téma měsíc hodiny téma měsíc hodiny
Zdrojový text jazyka C,
  preproces, překlad, sestavení
  program make
Jednoduché příkazy
  vstupní/výstupní funkce
  přiřazovací příkaz, operátory
IX. 8 - 8 Textový soubor
  režimy otevírání souborů
  textový/binární soubor
  konec souboru, řádku
II. 6 - 40
Strukturované příkazy
  podmínkový příkaz, příkaz switch
  příkazy cyklu
X. 8 - 16 Binární soubor
  porovnání s textovým souborem
  funkce pro zpracování souboru
III. 8 - 48
Funkce a bloky
  návratová hodnota, parametry funkcí
  rozsah platnosti proměnných
  rekurzivní volání funkce
XI. 8 - 24 Datová struktura struct IV. 8 - 56
Pole
  pole a pointery
  statické a dynamické pole
  vícerozměrné pole
XII. 4 - 28 Procvičování a opakování V. 4 - 60
Řetězce
  práce se znaky a řetězci
  srovnání s Pascalkými řetězci
  převody řetězec - číslo
I. 6 - 34      
Doporučená literatura:
P.Herout : Učebnice jazyka C
M.Mitchell, J.Oldham, A.Samuel : Pokročilé programování v o.s. Linux
manuálové stránky o.s. Linux