Programování v C

téma ukázka teorie příklady
úvodní program, komentáře p0.c procedura vytvoření programu  
funkce printf(), formátovaní výstupu p1.c formátovací řetězec  
proměnné, datové typy, typová konverze p2.c datové typy, operátory
typová konverze
 
vstupní funkce scanf() p3.c   Procenta - výpočet procentové části
příkazy if, switch, operátor ?: p4.c   Kvrov - kořeny kvadratické rovnice
příkazy cyklu - for,while,do p5.c   Nsd - největší společný dělitel
Nasobilka - tabulka velké násobilky
Cifry - zjištění počtu cifer a cif.součtu
Rozklad - rozklad na součin prvočísel
Fakt - faktoriál (velkého čísla)
Posloupnost - matemat. posloupnost
jednorozměrné pole, definice typu p6.c generování (pseudo)náhodných čísel Minimum - hledání nejmenší hodnoty
SelectSort - řazení číselného pole
statické dvourozměrné pole p7.c   UpravMatici - prohození řádků v matici
datový typ struktura p8.c    
typ ukazatel, dynamické proměnné p9.c druhy ukazatelů, paměťové oblasti  
dynamická pole a struktury p10.c    
řetězec - deklarace,vstup/výstup p11.c i/o řetězcové funkce  
řetězec - zpracování p12.c další řetězcové funkce  
uživatelské funkce p13.c    Fib - Fibonacciho posloupnost
uživatelské řetězcové funkce p14.c   Retezec - různé úpravy řetězců
statické a sdílené knihovny   knihovny funkcí  
preprocesor, makra p15.c preprocesor, hlavičkové soubory  
správa projektu - nástroj make Makefile    
zpracování textového souboru p16.c režimy otevření souboru
 
zpracování binárního souboru p17.c funkce pro práci se soubory Cisla - vytvoření souboru s náhodnými daty