lipava - distribuce Linuxu

Fedora

projekt fedora fedora schedule

CentOS

Community ENTerprise OS seznam repozitářů CentOS

CentOS Extras, CentOSPlus, ...

third party repos:
ELRepo

jádra ml (main_line), jádra lt (long_term), drivery...

Remi

nejnovější verze MySQL, PHP, Firefox, ...

RpmForge

wine, vlc, mplayer a další multimedia (mj. Dag Wieers balíčky)

EPEL = Extra Packages for Ent.Lin.

balíčky Fedory předělané na CentOS (možné konflikty s Centos-extras)

Adobe Repo

AcrobatReader, flash-plugin

RpmFusion

"balíčky, které RedHat nechce vydávat"

Google RPM Packages

Google Chrome - stahuj rpm balíček, při jeho instalaci se doplní google-repozitář

JPackage Repo

Java software
(java pro firefox:
1. stáhnout jre...rpm z java.com
2. v /usr/lib/mozilla/plugins symlink na /usr/java/jre.../lib/i386/libnpjp2.so)

jiné